/ Thoughts

Đứng trên vai người khổng lồ

Các công ty công nghệ ở bên ngoài Việt Nam thường hay sử dụng lại những gì có sẵn, thay vì tự làm lại từ đầu, để tiết kiệm thời gian và cả công sức.

Ví dụ, Facebook và Google cũng sử dụng Github để lưu trữ, cũng như chia sẻ những source codes mà họ cho là hữu ích với mọi người. Điều này rất hiếm thấy ở các công ty công nghệ trong nước.

Rất nhiều người làm việc liên quan tới code, đều khuyến khích tôi sử dụng config có sẵn của airbnb vì nó ổn nhất hiện tại.

Bao giờ thì người Việt mình mới biết dựa vào vai nhau để cùng lớn lên?