/ language-babel

Khắc phục tab length bug trong language babel

Mặc dù Atom nói đã sửa bug này trong bản 1.12 nhưng hôm nay mình vẫn thấy nó trong bản 1.19, nên nếu ai đang xài Atom mà không thể chỉnh tab length trong package language-babel thì đành phải edit bằng tay trong file config.cson,tìm phần .js.jsx.react.source và sửa lại, xong save.