/ ReactJS

#Day3 Hoang mang và giận dữ

Đọc xong cái bài này và coi cách mà Facebook phản hồi, thiệt là bực mình quá đi. Thèm dẹp Facebook luôn cho rồi.

Nhưng cũng ráng học thêm Redux đã.