/ git

Nhớ add và commit trước khi đổi branch

Bữa nay lại mệt với git, Google mãi mới ra cái này:
https://stackoverflow.com/questions/5531362/why-git-keeps-showing-my-changes-when-i-switch-branches-modified-added-deleted

Túm lại là, nhớ:

LÀM ƠN ADD VÀ COMMIT XONG RỒI MỚI CHUYỂN BRANCH KHÁC.